Informace o webu

Základní informace

Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek www.pensionholubec.cz (dále též jen Web) je Renata a Milan Holubcovi, se sídlem Benecko 203, 512 37, IČ: 61221058, zapsáni v Městském úřadu Jilemnice, žinvostenský odbor (ev.č. 360403-4865), kteří jsou v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, oprávněni vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám.

Jako vlastníkovi nám náleží všechna autorská práva k veškerému obsahu umístěnému na stránkách www.pensionholubec.cz, včetně textu, fotografií, multimediálního obsahu, grafiky a designu stránek, jakož i k dokumentům i dalším souborům, pokud jsou na tomto webu nabízeny ke stažení.

Práva a povinnosti návštěvníků se při používání těchto stránek řídí pravidly uvedenými v tomto dokumentu „Informace o webu“. Práva a povinnosti se vztahují na všechny osoby, které navštíví tyto stránky (dále též jen „uživatelé“). Uživatelé vyjadřují svůj souhlas s těmito pravidly a povinnostmi tím, že vstoupí na kteroukoli ze stránek Webu.

Technické informace o Webu

Obsahová stránka prezentace je vytvořena XHTML 1.0 Strict, vizuální stránka prezentace s využitím CSS3. Web dále využívá scriptování na straně klienta pomocí JavaScriptu propojeného s technologií AJAX.

Při tvorbě stránek bylo přihlíženo k metodickému pokynu MIČR (Best practice – pravidla pro tvorbu přístupného webu, z 25. 8. 2004), k hlavním normám WCAG 1.0 (Web Content Accessibility Guidelines 1.0, z 5. 5. 1999), s důrazem na splnění pravidel s prioritou 1, a k metodickým pokynům projektu „Blind Friendly Web“ Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR (ze dne 4. 2. 2004).

Cookies

Jako většina internetových stránek, i stránky www.pensionholubec.cz používají cookies. Na základě anonymních datových objektů například sledujeme celkový počet návštěvníků na tomto webu.

Cookies jsou informace, které jsou z internetové stránky převáděny na hard disk počítače Uživatele. Cookies umožňují internetové stránce zapamatovat si důležité informace, které Uživateli ulehčí další její používání. Více informací najdete na:

Většina prohlížečů cookies automaticky akceptuje, pokud není prohlížeč nastaven jinak. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies. Použití cookies můžete omezit nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče.

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Správce „Renata a Milan Holubcovi“ si uvědomuje důležitost ochrany osobních údajů a dělá vše proto, aby vaše sdělené osobní údaje u něj byly v bezpečí.

Zpracování osobních údajů probíhá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále též jen „ZOOÚ“), a o změně dalších zákonů a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen GDPR).

Osobní údaje správce nepředává žádné jiné straně a chrání je před jejich zneužitím.

Správce můžete kontaktovat na emailu: info@pensionholubec.cz nebo písemně na adrese: Benecko 203, 512 37.

Nakládání s osobními údaji

Zpracováváme osobní údaje, které od vás získáme nebo které nám poskytnete, a to z následujících důvodů:

  1. Abyste mohli využívat naše služby, abychom vás mohli upozornit na změny v našich službách, abychom vám mohli poskytovat průběžnou pomoc a technickou podporu.
  2. Abychom byli schopni naše návštěvníky a uživatele kontaktovat za účelem zasílání obecných nebo personalizovaných oznámení týkajících se služeb nebo propagačních zpráv.
  3. Za účelem zařizování, garantování a nabízení určitých soutěží, událostí a propagačních akcí, sledování výsledků, kontaktování vítězů a předávání cen a získaných výhod.
  4. Za účelem plnění veškerých příslušných zákonů a jiných předpisů.

Osobní údaje můžeme zpracovávat i bez vašeho souhlasu pouze za účely:

  1. Plnění smlouvy, jejímž předmětem je poskytnutí služby nebo produktu (např. k plnění smlouvy dochází nejčastěji v případě uzavření závazné objednávky, členstvím nebo užíváním určité služby).
  2. Plnění právních povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných právních předpisů.

Ochrana osobních údajů

Správce není zavázán sledovat anebo opravovat jakákoliv data poskytnutá návštěvníky Webu a žádným způsobem neručí za takováto data vložená návštěvníky Webu. Správce si vyhrazuje právo čas od času sledovat tato data a opravit, doplnit či odstranit je bez udání důvodu.

Zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i další zpracovatelé. Správce je povinen na vaši žádost vás informovat o tom, kdo a jakým způsobem bude vaše osobní údaje zpracovávat a komu mohou být tyto osobní údaje zpřístupněny. Přesný rozsah informace je stanoven v GDPR.

Další nepřímé údaje: IP adresa, Soubory cookies (pro účely fungování webu a jeho procházení).

Shromažďování osobních údajů

Osobní údaje mohou být získány prostřednictvím především obchodní činnosti správce.

Informace, které o vás shromažďujeme, nesdělíme nikomu, používáme je, abychom vám poskytli naše služby. Osobní údaje jsou poskytnuty zcela dobrovolně na základě souhlasu a můžete tento souhlas kdykoliv v budoucnu odvolat.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

Pokud si myslíte, že Renata a Milan Holubcovi tyto Zásady nedodrželi, obraťte se na nás prostřednictvím emailu info@pensionholubec.cz. V případě oprávněnosti vaší stížnosti problém identifikujeme a co nejdříve vyřešíme.

Informace o autorovi webu

Stránky www.pensionholubec.cz realizovala a spravuje firma apreal.

Kontaktní údaje

Vaše náměty, postřehy, informace o problémech se zobrazováním těchto stránek nebo pokud si myslíte, že Renata a Milan Holubcovi zásady výše uvedené nedodrželi, prosím zasílejte na adresu správce info@pensionholubec.cz. V případě oprávněnosti vaší stížnosti problém identifikujeme a co nejdříve vyřešíme.

Created by ApReal